Administratieve Organisatie, Internal Control, Procesmanagement

Onze adviezen richten zich meestal op:

  • Het maken van sterkte en zwakte analyses van (delen van) organisaties.
  • Het doen van verbetervoorstellen voor werkprocessen.
  • Het inventariseren en evalueren van risico's.
  • Het opstellen van risk- control matrices.
  • Het inrichten van de administratieve organisatie van eeen bedrijf.
  • Het aangeven van vereiste beveiligings- en interne controlemaatregelen bij overgang naar een nieuw softwarepakket.
  • Het beschrijven van werkprocessen, gebruikmakend van specifieke software, zodat de toegankelijkheid en inzichtelijkheid vergroot worden.
  • Het beschrijven van de administratieve organisatie in het kader van de rechtmatigheid.
  • Het verbeteren van de informatievoorziening.

Interim management

Ad interim kunnen wij de functie van Hoofd Administratieve Organisatie en Interne Controle of Concern Controller vervullen.

Opdrachten

Handboek Administratieve Organisatie
Groothandel/exporteur van bloemen en planten Adviseur Administratieve Organisatie/Automatisering


Blog Image Reden inhuur: De directie besloot een ERP systeem in te voeren.
In een ERP systeem zijn onder meer productie en administratie
geïntegreerd. De controller vond het wenselijk, dat risico's en vereiste
controle- en beveiligingsmaatregelen onderzocht werden.
Aard van de werkzaamheden: Onderzoek van de bestaande organisatie;
inventarisatie van wensen; op basis van de mogelijkheden van het ERP
systeem en de eerder genoemde aspecten de administratieve
organisatie beschrijven; risico's onderzoeken; passende
beheersmaatregelen formuleren en de informatiebehoefte in kaart
brengen.
Eindproduct:Handboek Administratieve Organisatie