Internal Audit Services

Wij hebben ervaring met een breed scala aan audits en de daarmee verband houdende adviezen en verbetertrajecten. Bijvoorbeeld;

  • Operational audits gericht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsvoering en werkprocessen.
  • Financial audits gericht op de berouwbaarheid van financiële informatie.
  • Compliance audits gericht op naleving van interne en externe regelgeving en wetten.
  • IT audits gericht op geautomatiseerde systemen en rekencentra.
  • HSE audits gericht op gezondheid, veiligheid en milieu.
  • Integriteits audits gericht op integer handelen van personen.
  • NTA 8058 audits gericht op naleving van aanbestedingsbeleid en aanbestedingswetgeving.
  • Wij hebben audits verricht in Nederland, Engeland, België, Duitsland, Frankrijk en Curaçao.

Interim-management

Ad interim kunnen wij de functie van Hoofd van een Internal Audit Afdeling vervullen.

Opdrachten

"Schatkistbankieren"
Ministerie van Financiën Interim Auditor


Blog Image Het uitvoeren van een Interim Audit bij de Auditdienst van het Rijk. Het object van onderzoek was "Schatkistbankieren".


Aanbestedingsbeleid
Provincie Audit Projectleider


Blog Image Reden inhuur: directie wenst een onafhankelijk oordeel over inkoop- en
aanbestedingspraktijk van de provincie.
Aard van de werkzaamheden: Audit van de aanbestedingspraktijk door
het toetsen aan eigen aanbestedingsbeleid en het toepasselijke
aanbestedingsrecht (Europees) volgens NTA 8058.
Bedrijfsvoering
Waterschap Auditor/consultant


Blog Image Reden inhuur: bijzondere opdracht m.b.t. de bedrijfsvoering inzake
begrotingen, prognosticeren en tijdig signaleren en rapporteren.
Aard van de werkzaamheden: Vaststellen welke oorzaken leiden tot een
onvoldoende uitvoeren en beheersen van eerder genoemde activiteiten
en welke verbeterpunten mogelijk zijn.