Opdrachten

"Schatkistbankieren"
Ministerie van Financiën Interim Auditor


Blog Image Het uitvoeren van een Interim Audit bij de Auditdienst van het Rijk. Het object van onderzoek was "Schatkistbankieren".


Coaching
Organisatie Coach


Blog Image Medewerkers van een afdeling Control hebben wij gecoached tot internal auditors.


In company trainingen
Diverse organisaties Trainer


Blog Image In company trainingen hebben wij verzorgd voor onder meer ABN/AMRO, AKZO, Achmea, Agis, Alliander, Eneco, Fortis en de politie.

Handboek Administratieve Organisatie
Groothandel/exporteur van bloemen en planten Adviseur Administratieve Organisatie/Automatisering


Blog Image Reden inhuur: De directie besloot een ERP systeem in te voeren.
In een ERP systeem zijn onder meer productie en administratie
geïntegreerd. De controller vond het wenselijk, dat risico's en vereiste
controle- en beveiligingsmaatregelen onderzocht werden.
Aard van de werkzaamheden: Onderzoek van de bestaande organisatie;
inventarisatie van wensen; op basis van de mogelijkheden van het ERP
systeem en de eerder genoemde aspecten de administratieve
organisatie beschrijven; risico's onderzoeken; passende
beheersmaatregelen formuleren en de informatiebehoefte in kaart
brengen.
Eindproduct:Handboek Administratieve Organisatie

Aanbestedingsbeleid
Provincie Audit Projectleider


Blog Image Reden inhuur: directie wenst een onafhankelijk oordeel over inkoop- en
aanbestedingspraktijk van de provincie.
Aard van de werkzaamheden: Audit van de aanbestedingspraktijk door
het toetsen aan eigen aanbestedingsbeleid en het toepasselijke
aanbestedingsrecht (Europees) volgens NTA 8058.
Bedrijfsvoering
Waterschap Auditor/consultant


Blog Image Reden inhuur: bijzondere opdracht m.b.t. de bedrijfsvoering inzake
begrotingen, prognosticeren en tijdig signaleren en rapporteren.
Aard van de werkzaamheden: Vaststellen welke oorzaken leiden tot een
onvoldoende uitvoeren en beheersen van eerder genoemde activiteiten
en welke verbeterpunten mogelijk zijn.